46 Mozzarella

Pizzateig [11], Tomaten, Mozzarella [3,17]