419 Alla Gorgonzola

Schnitzel mit Gorgonzolaso├â┼Şe [11,17]